Премини към основното съдържание

Формуляр "Годишен отчет на земеделските стопанства за 2022 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на Годишен отчет на земеделските стопанства за 2022 година. Електронният формуляр дава възможност за съставянето на документа в електронна таблица и представянето на информацията на технически носител или по електронна поща.

Изследването е годишно в Националната статистическа програма за 2023 година.

Респондентите предоставят изискващата се информация в отделите „Статистически изследвания“ на ТСБ до 01.06.2023 година. В случай, че не могат да подадат информацията по електронен път, на респондентите се предоставя възможност за попълване на данните на хартиен носител.

Задължението за предоставяне на информация е съгласно чл. 20 от Закона за статистиката. Конфиденциалността на информацията, събрана в рамките на изследването, е гарантирана съгласно чл. 25 до чл. 27 от същия закон.

Електронният формуляр е представен чрез файл GOSS2022.xls. Подробни указания за попълване на информацията във формуляра се съдържат във файл UK_GOSS2022.doc. Указанията за работа с макросите са представени във файла INSTRUKCIA_GOSS2022.doc.

Електронният формуляр, указанията за попълването на данните и инструкцията за работа с макросите се съдържат във файл GOSS_2022.zip, който следва да бъде РАЗАРХИВИРАН в нова папка преди започване на работа и може да се изтегли от тук.

Информация по въпроси, свързани с приложния софтуер може да бъде получена на телефони: 02/9857-478 (Ралица Радовска).

Информация за провеждането на изследването може да бъде получена в НСИ - отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство” на телефони: 02/9857-747 (Теодора Ралинска) и 02/9857-154 (Зорница Иванова), както и на посочените координати за връзка в отделите „Статистически изследвания“ на ТСБ.

Адреси, на които се изпращат файловете, създадени за НСИ и телефони на експертите, отговарящи за събирането и контрола на данните от изследването:

№ по ред

Отдели „Статистически изследвания“

Експерт

Телефонен код на града

Телефон

Адрес - електронна поща за изпращане на файловете с данни в НСИ

01

Благоевград

Румяна Михова

073

889-65-23

[email protected]

02

Бургас

Кармен Димитрова

056

85-19-23

[email protected]

03

Варна

Катя Байчева

052

57-52-30

[email protected]

04

Велико Търново

Николай Николов

062

61-45-25

[email protected]

05

Видин

Ана Доцинска

094

60-92-67

[email protected]

06

Враца

Невена Димитрова

092

66-86-84

[email protected]

07

Габрово

Марияна Спасова

066

81-97-35

[email protected]

08

Кърджали

Антоанета Атанасова

0361

6-70-36

[email protected]

09

Кюстендил

Илонка Иванова

078

55-96-60

[email protected]

10

Ловеч

Красимира Кочева

068

68-60-65

[email protected]

11

Монтана

Мариела Петкова

096

39-18-32

[email protected]

12

Пазарджик

Христина Янева

034

40-27-25

[email protected]

13

Перник

Таня Феодорова

076

68-86-64

[email protected]

14

Плевен

Мария Кръстева

064

89-04-23

[email protected]

15

Пловдив

Стела Апостолова

032

65-87-40

[email protected]

16

Разград

Росица Иванова

084

61-61-37

[email protected]

17

Русе

Янка Богословова

082

81-14-21

[email protected]

18

Силистра

Десислава Алексиева

086

81-83-29

[email protected]

19

Сливен

Цветан Дачев

044

61-34-30

[email protected]

20

Смолян

Радостина Давидова

0301

6-74-26

[email protected]

21

София-град

Анелия Върбанова

02

98-57-432

[email protected]

22

София-област

Мирослава Матеева

02

98-57-152

[email protected]

23

Стара Загора

Петя Петкова

042

61-94-26

[email protected]

24

Добрич

Нела Фокова

058

65-53-21

[email protected]

25

Търговище

Светлана Ванкова

0601

6-94-35

[email protected]

26

Хасково

Стоянка Въчева

038

60-88-73

[email protected]

27

Шумен

Мариян Иванов

054

85-06-28

[email protected]

28

Ямбол

Емилия Петрова

046

68-63-24

[email protected]