Премини към основното съдържание

Формуляр "Годишен отчет на земеделските стопанства за 2020 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на Годишен отчет на земеделските стопанства за 2020 година. Електронният формуляр дава възможност за съставянето на документа в електронна таблица и представянето на информацията на технически носител или по електронна поща.

Изследването е годишно и е под № 154 в Националната статистическа програма за 2021 г., приета с Решение №17 на Министерски съвет на 11.01.2021 г. (обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.2021 г.).

Респондентите предоставят изискващата се информация в отделите „Статистически изследвания“ на ТСБ до 07.06.2021 година. В случай, че не могат да подадат информацията по електронен път, на респондентите се предоставя възможност за попълване на данните на хартиен носител.

Задължението за предоставяне на информация е съгласно чл. 20 от Закона за статистиката. Конфиденциалността на информацията, събрана в рамките на изследването, е гарантирана съгласно чл. 25 до чл. 27 от същия закон.

Електронният формуляр е представен чрез файл GOSS2020.xls. Подробни указания за попълване на информацията във формуляра се съдържат във файл UK_GOSS2020.doc. Указанията за работа с макросите са представени във файла INSTRUKCIA_GOSS2020.doc.

Електронният формуляр, указанията за попълването на данните и инструкцията за работа с макросите се съдържат във файл GOSS_2020.zip, който следва да бъде РАЗАРХИВИРАН в нова папка преди започване на работа и може да се изтегли от тук.

Информация по въпроси, свързани с приложния софтуер може да бъде получена на телефони: 02/9857-666 (Борислав Сърбов) и 02/9857-478 (Ралица Радовска).

Информация за провеждането на изследването може да бъде получена в НСИ - отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство” на телефони: 02/9857-747 (Теодора Ралинска) и 02/9857-154 (Зорница Иванова), както и на посочените координати за връзка в отделите „Статистически изследвания“ на ТСБ.

Адреси, на които се изпращат файловете, създадени за НСИ и телефони на експертите, отговарящи за събирането и контрола на данните от изследването:
 
Отдели „Статистически изследвания“
Експерт
тел. код на града
Тел.№
Адрес - електронна поща за изпращане на файловете с данни в НСИ
01
Благоевград
Румяна Михова
073
889-65-23
02
Бургас
Кармен Димитрова
056
85-19-23
03
Варна
Катя Байчева
052
57-52-30
04
Велико Търново
Николай Николов
062
61-45-25
05
Видин
Анна Иванова
094
60-92-73
06
Враца
Петя Манчева
092
66-86-74
07
Габрово
Марияна Спасова
066
81-97-35
08
Кърджали
Илиана Баръмова
0361
6-70-36
09
Кюстендил
Гергана Христова
078
55-96-63
10
Ловеч
Красимира Кочева
068
68-60-65
11
Монтана
Мариела Петкова
096
39-18-32
12
Пазарджик
Христина Янева
034
40-27-25
13
Перник
Анелия Славова
076
68-86-64
14
Плевен
Калина Янкова
064
89-04-23
15
Пловдив
Пенка Петкова
032
65-87-22
16
Разград
Станислав Локмаджиев
084
61-61-37
17
Русе
Янка Богословова
082
81-14-21
18
Силистра
Маргарита Стойнова
086
81-83-28
19
Сливен
Радостина Михайлова
044
61-34-30
20
Смолян
Магда Грамадарова
0301
6-74-30
21
София-град
Силвия Павлова
02
98-57-413
22
София-област
Мирослава Матеева
02
98-57-152
23
Стара Загора
Петя Петкова
042
61-94-26
24
Добрич
Нела Фокова
058
65-53-21
25
Търговище
Светлана Ванкова
0601
6-94-35
26
Хасково
Стоянка Въчева
038
60-88-73
27
Шумен
Мариян Иванов
054
85-06-28
28
Ямбол
Емилия Петрова
046
68-63-24