Премини към основното съдържание

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през първото шестмесечие на 2014 година (предварителни данни)

Публикувано на: 21.11.2014 - 11:00
По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на 2014 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 11 208 извършени престъпления. 
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 12 210, като 672 от тях, или 5.5%, са на възраст 14 - 17 години. 
 
Прессъобщение
Статистическа област