Премини към основното съдържание

Партньорска проверка 2014

ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА 2014
13 - 17 октомври 2014

С приемането на Кодекса на Европейската статистическа практика Статистическият програмен комитет (SPC) се задължи да спазва неговите принципи. На своята среща на 25 май 2005 г. Статистическият програмен комитет одобри процедура за поетапен мониторинг относно прилагането на Кодекса. Тя продължи три години, през които самооценката на страните беше комбинирана с елементи на партньорска проверка, прилагане на добри практики (benchmarking) и мониторинг на базата на разяснителните показатели, добавени към всеки принцип от Кодекса.

През периода декември 2005 - януари 2006 г. националните статистически институти и Евростат направиха своята самооценка, резултатите от която бяха обобщени от Евростат в доклад, представен на Икономическия и финансов комитет на ЕС през май 2006 г. и публикуван на сайта на Евростат.

В допълнение към самооценката през 2006 г. започнаха партньорски проверки, организирани в рамките на Европейската статистическа система, като следваща стъпка при прилагането на Кодекса. Партньорските проверки се смятат за жизненоважен елемент за прилагането на Кодекса на Европейската статистическа практика, тъй като дават възможност да се подпомага споделянето на добрите практики и - което е особено съществено, да се подкрепя прозрачността в саморегулаторния подход. Този подход е разработен с цел да се подобри отговорността и да се подпомогне изграждането на доверие в интегритета на Европейската статистическа система, нейните процеси и резултати.

През периода 2006 - 2008 г. бяха осъществени партньорски проверки във всички държави - членки на ЕС, държавите - членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), и Евростат. За отправна точка бяха използвани самооценките на националните статистически институти и Евростат. Обхватът на партньорските проверки на Европейската статистическа система, проведени в рамките на прилагане на Кодекса на Европейската статистическа практика, беше ограничен до институционалната среда и частта за разпространение на статистическата информация (Принцип 1 - Професионална независимост, Принцип 2 - Мандат за събиране на данни, Принцип 3 - Адекватност на ресурсите, Принцип 4 - Ангажимент за осигуряване на качеството, Принцип 5 - Статистическа тайна, Принцип 6 - Безпристрастност и обективност, и Принцип 15 - Достъпност и яснота).

През периода август 2014 - юли 2015 г. Евростат стартира втори кръг от партньорски проверки във всички държави - членки на ЕС. Този втори кръг от партньорски проверки ще обхване всички принципи от Кодекса на Европейската статистическа практика. Подходът ще бъде одиторски, т.е. екип от одитори ще състави окончателните препоръки за всички държави - членки на ЕС.

Втората Партньорска проверка за България ще бъде проведена в периода от 13 октомври до 17 октомври 2014 година. Във връзка с това в Националния статистически институт беше сформиран национален екип, който да отговаря за организацията и провеждането на партньорската проверка. Членовете на международния екип, които ще извършат партньорската проверка, са:

  • Председател - г-н Прит Потисеп
  • Интервюиращи - г-н Петер Хакл и г-н Дейвид Фенуик
  • Наблюдател от Евростат - Луис дел Барио.
 

Документи: