Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2014 година (експресни оценки)

Публикувано на: 14.08.2014 - 16:35
Брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2014 г. се увеличава с 0.2% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.5%.
 
Прессъобщение