Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2014 година

Публикувано на: 14.08.2014 - 11:00
През второто тримесечие на 2014 г. коефициентът на безработица е 11.4%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 61.0%.
 
Прессъобщение
Статистическа област