Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2014 година

Публикувано на: 30.07.2014 - 11:00
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2014 г. е на равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 0.5%. Общият индекс на цените на производител спада с 0.1% спрямо предходния месец, а спрямо юни 2013 г. е регистрирано намаление от 0.7%.
 
Прессъобщение