Премини към основното съдържание

Бюджети на домакинствата в Република България 2013

Публикувано на: 24.07.2014 - 15:15
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Бюджети на домакинствата в Република България 2013.
Публикувани са данни от репрезентативното изучаване на бюджетите на домакинствата в страната за периода 2002 - 2013 година. В изданието са представени резултатите от наблюдението на домакинствата и лицата в тях по социално-демографски признаци, размер на доходите по източници на постъпленията, размер на разходите по предназначение, потребление на основни хранителни продукти и калорийното им съдържание.
Резултатите от наблюдението на домакинствата и лицата в тях са представени в групировки по признаците: местоживеене, размер на домакинството, брой на заетите лица в домакинството, брой на децата в домакинството, годишен общ доход на лице от домакинството, наличие на пенсионери в домакинството, професионален и социално-икономически статус на главата на домакинството и децилни групи.
Изданието се публикува на интернет страницата на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена: 15.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, отдел „Разпространение на информацията и публикации”,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в отдел „Разпространение на информацията и публикации”, НСИ,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ