Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2014 година (експресни оценки)

Публикувано на: 15.05.2014 - 15:00
Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2014 г. се увеличава с 0.3% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.2%.
 
Прессъобщение