Премини към основното съдържание

Анкетна карта за икономическите сметки за селското стопанство

Националният статистически институт публикува електронен вариант на Анкетната карта за икономическите сметки за селското стопанство. Електронният формуляр дава възможност за съставянето на документа в електронна таблица и представянето на информацията на технически носител или по електронна поща.

Изследването за икономическите сметки се провежда тримесечно и е част от Националната статистическа програма за 2022 година. Информацията се събира от две групи респонденти: земеделски стопанства - юридически лица и земеделски стопанства на физически лица - еднолични търговци. Респондентите предоставят изискващата се информация в отделите „Статистически изследвания“ (ОСИ) до 25 – то число след отчетното тримесечие. Освен по електронен път, през 2022 г. се запазва възможността за попълване на данните от респондентите на хартиен носител.

Задължението за предоставяне на информация е съгласно чл. 20 от Закона за статистиката. Конфиденциалността на информацията, събрана в рамките на изследването е гарантирана съгласно чл. 25 до чл. 27 от същия закон.

Подробно описание за инсталиране и работа със системата за електронно въвеждане се намира във файл Instrukcia_SS.doc. Електронният формуляр е представен чрез файл SS_2022.xls.

Инструкцията за работа заедно с програмната система са компресирани във файл SS_2022.zip, който следва да РАЗАРХИВИРАТЕ преди да започнете работа и може да се изтегли  от тук.

Информация по въпроси, свързани с приложния софтуер може да бъде получена на телефон 02 9857-478 (Ралица Радовска).

Информация за провеждането на изследването може да бъде получена в НСИ - отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство” на телефони: 02/9857-154 (Зорница Иванова) и 02/9857-747 (Теодора Ралинска), както и на посочените координати за връзка.

 

Адреси, на които се изпращат файловете, създадени за НСИ и телефони на експертите, отговарящи за събирането и контрола на данните от изследването
 

 

Отдели „Статистически изследвания“

Експерт

тел. код на града

Тел.№

Адрес - електронна поща
за изпращане на файловете с данни в НСИ

01

Благоевград

Румяна Михова

073

889-65-23

[email protected]

02

Бургас

Жeнета Русинова

056

85-19-27

[email protected]

03

Варна

Катя Байчева

052

57-52-30

[email protected]

04

Велико Търново

Николай Николов

062

61-45-25

[email protected]

05

Видин

Ана Доцинска

094

60-92-67

[email protected]

06

Враца

Невена Димитрова

092

66-86-84

[email protected]

07

Габрово

Марияна Спасова

066

81-97-35

[email protected]

08

Кърджали

Антоанета Атанасова

0361

6-70-36

[email protected]

09

Кюстендил

Илонка Иванова

078

55-96-60

[email protected]

10

Ловеч

Красимира Кочева

068

68-60-65

[email protected]

11

Монтана

Мариела Петкова

096

39-18-32

[email protected]

12

Пазарджик

Христина Янева

034

40-27-25

[email protected]

13

Перник

Таня Феодорова

076

68-86-64

[email protected]

14

Плевен

Мария Кръстева

064

89-04-23

[email protected]

15

Пловдив

Росица Цанева

032

65-87-22

[email protected]

16

Разград

Росица Иванова

084

61-61-37

[email protected]

17

Русе

Янка Богословова

082

81-14-21

[email protected]

18

Силистра

Десислава Алексиева

086

81-83-29

[email protected]

19

Сливен

Цветан Дачев

044

61-34-30

[email protected]

20

Смолян

Радостина Давидова

0301

6-74-26

[email protected]

21

София-град

Дария Коцева

02

98-57-503

[email protected]

22

София-област

Мирослава Матеева

02

98-57-152

[email protected]

23

Стара Загора

Петя Петкова

042

61-94-26

[email protected]

24

Добрич

Наталия Петрова

058

65-53-29

[email protected]

25

Търговище

Светлана Ванкова

0601

6-94-35

[email protected]

26

Хасково

Стоянка Въчева

038

60-88-73

[email protected]

27

Шумен

Мариян Иванов

054

85-06-28

[email protected]

28

Ямбол

Емилия Петрова

046

68-63-24

[email protected]