Премини към основното съдържание

Анкетна карта за икономическите сметки за селското стопанство

Националният статистически институт публикува електронен вариант на Анкетната карта за икономическите сметки за селското стопанство. Електронният формуляр дава възможност за съставянето на документа в електронна таблица и представянето на информацията на технически носител или по електронна поща.

Електронният формуляр дава възможност за съставянето на документа в електронна таблица и представянето на информацията на технически носител или по електронна поща.

Изследването за икономическите сметки се провежда тримесечно и е част от Националната статистическа програма за 2021 година. Информацията се събира от две групи респонденти: земеделски стопанства - юридически лица и земеделски стопанства на физически лица - еднолични търговци. Респондентите предоставят изискващата се информация в отделите „Статистически изследвания“ (ОСИ) до 25 – то число след отчетното тримесечие. Освен по електронен път, през 2021 г. се запазва възможността за попълване на данните от респондентите на хартиен носител.

Задължението за предоставяне на информация е съгласно чл. 20 от Закона за статистиката. Конфиденциалността на информацията, събрана в рамките на изследването е гарантирана съгласно чл. 25 до чл. 27 от същия закон.

Подробно описание за инсталиране и работа със системата за електронно въвеждане се намира във файл Instrukcia_SS.doc. Електронният формуляр е представен чрез файл SS_2021.xls.

Инструкцията за работа заедно с програмната система са компресирани във файл SS_2021.zip, който следва да РАЗАРХИВИРАТЕ преди да започнете работа и може да се изтегли  от тук.

Информация по въпроси, свързани с приложния софтуер може да бъде получена на телефон 02 9857-666 (Борислав Сърбов).

Информация за провеждането на изследването може да бъде получена в НСИ - отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство” на телефони: 02/9857-154 (Зорница Иванова) и 02/9857-747 (Теодора Ралинска), както и на посочените координати за връзка.

Адреси, на които се изпращат файловете, създадени за НСИ и телефони на експертите, отговарящи за събирането и контрола на данните от изследването
 
Отдели „Статистически изследвания“
Експерт
тел. код на града
Тел.№
Адрес - електронна поща за изпращане на файловете с данни в НСИ
01
Благоевград
Румяна Михова
073
889-65-23
02
Бургас
Жанет  Русинова
056
85-19-27
03
Варна
Катя Байчева
052
57-52-30
04
Велико Търново
Николай Николов
062
61-45-25
05
Видин
Анна Иванова
094
60-92-73
06
Враца
Петя Манчева
092
66-86-74
07
Габрово
Марияна Спасова
066
81-97-35
08
Кърджали
Илиана Баръмова
0361
6-70-36
09
Кюстендил
Гергана Христова
078
55-96-63
10
Ловеч
Красимира Кочева
068
68-60-65
11
Монтана
Мариела Петкова
096
39-18-32
12
Пазарджик
Христина Янева
034
40-27-25
13
Перник
Анелия Славова
076
68-86-60
14
Плевен
Калина Янкова
064
89-04-23
15
Пловдив
Пенка Петкова
032
65-87-22
16
Разград
Станислав Локмаджиев
084
61-61-37
17
Русе
Янка Богословова
082
81-14-21
18
Силистра
Маргарита Стойнова
086
81-83-28
19
Сливен
Цветан Дачев
044
61-34-23
20
Смолян
Магда Грамадарова
0301
6-74-30
21
София-град
Силвия Павлова
02
98-57-413
22
София-област
Мирослава Матеева
02
98-57-152
23
Стара Загора
Петя Петкова
042
61-94-26
24
Добрич
Наталия Петрова
058
65-53-29
25
Търговище
Светлана Ванкова
0601
6-94-35
26
Хасково
Стоянка Въчева
038
60-88-73
27
Шумен
Мариян Иванов
054
85-06-28
28
Ямбол
Емилия Петрова
046
68-63-24