Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2013 година

Публикувано на: 14.02.2014 - 11:00
През четвъртото тримесечие на 2013 г. коефициентът на безработица е 13.0%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 59.6%.
 
Прессъобщение
Статистическа област