Премини към основното съдържание

Възстановени инфраструктурни обекти, нежилищни и жилищни сгради и съоръжения