Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, септември 2013 година

Публикувано на: 30.10.2013 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през септември 2013 г. е с 0.2% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 3.5%. Общият индекс на цени на производител няма изменение спрямо предходния месец, а спрямо септември 2012 г. намалява с 4.2%.

Прессъобщение