Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2013 година

Публикувано на: 28.06.2013 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през май 2013 г. е с 0.2% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено намаление с 0.7%. Общият индекс на цени на производител регистрира спад от 0.9% спрямо предходния месец, а спрямо май 2012 г. намалява с 1.0%.

Прессъобщение