Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2012 година

Публикувано на: 28.12.2012 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през ноември 2012 г. е с 0.1% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено увеличение с 6.4%. Общият индекс на цени на производител намалява с 0.4% спрямо предходния месец, а спрямо ноември 2011 г. е регистрирано увеличение с 5.3%.

Прессъобщение