Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, септември 2011 година

Публикувано на: 28.10.2011 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2011 г. е с 0.8% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено увеличение с 6.6%. Общият индекс на цените на производител нараства с 1.5% спрямо предходния месец, а спрямо септември 2010 г. е регистрирано увеличение с 8.5%.

Прессъобщение