Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, март 2011 година

Публикувано на: 28.04.2011 - 16:20

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2011 г. е с 1.0% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е отчетено увеличение с 12.1%. Общият индекс на цени на производител нараства с 1.0% спрямо предходния месец, а спрямо март 2010 г. е регистрирано увеличение с 13.5%.

Прессъобщение