Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, септември 2010 година

Публикувано на: 29.10.2010 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2010 г. е с 0.8% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е очетено увеличение с 9.6%. Общият индекс на цените на производител нараства с 0.1% спрямо предходния месец, а спрямо септември 2009 г. - с 9.6%.

Прессъобщение