Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, май 2010 г.

Публикувано на: 30.06.2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през май 2010 г. е с 0.5% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар нарастват с 5.8%. Общият индекс на цени на производител се увеличава с 1.7% спрямо предходния месец, а спрямо май 2009 е отчетено увеличение с 9.1%.

Прессъобщение