Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, април 2010 г.

Публикувано на: 28.05.2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през април 2010 г. е с 1.9% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар нарастват с 5.6%. Общият индекс на цени на производител се увеличава с 2.1% спрямо предходния месец, а спрямо април 2009 е отчетено увеличение с 8.1%.

Прессъобщение