Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, март 2010 г.

Публикувано на: 30.04.2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2010 г. е с 1.3% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар нарастват с 2.8%. Общият индекс на цени на производител се увеличава с 1.3% спрямо предходния месец, а спрямо март 2009 е отчетено увеличение с 5.2%.

Прессъобщение