Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, декември 2009 г.

Публикувано на: 29.01.2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през декември 2009 г. е с 0.9% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар намаляват с 0.7%. Общият индекс на цени на производител през декември 2009 г. се увеличава с 1.2% спрямо предходния месец, а спрямо декември 2008 е отчетено увеличение с 0.9%.

Прессъобщение