Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, февруари 2009 г.

Публикувано на: 30.03.2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през февруари 2009 г. е с 0.9% под равнището на преходния месец, спрямо февруари 2008 г. има увеличение с 0.5%. Обшият индекс на цени в промишлеността през февруари 2009 г. намалява с 1% спрямо предходния месец и с 3.1% спрямо същия месец на 2008 г.

Прессъобщение