Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в промишлеността, юни 2009 г.

Публикувано на: 30.07.2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през юни 2009 г. е с 0.2% над равнището на май 2009 г., а в сравнение със съответния месец на 2008 година намалява с 5.1%. Общият индекс на цени на производител е с 0.5% над равнището на предходния месец, спрямо съответния месец на предходната година намалява със 7.3%.

Прессъобщение