Премини към основното съдържание

Индекси на производство и оборот в промишлеността през май 2009 г.

Публикувано на: 10.07.2009 - 11:00

По предварителни данни през май 2009 г. промишленото производство е с 1.0% по-малко в сравнение с предходния месец, в сравнение със съответния месец на 2008 г. намалява с 22.1%. През май 2009 г. оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 1.6% в сравнение с предходния месец, спрямо май 2008 г. намалява с 24%.

Прессъобщение