Премини към основното съдържание

Номенклатури, описващи транспортируемите стоки, отнесени към ремонта, инсталирането, отдаването под наем и трите вида търговия, базирани на КПИД-2015

Основната цел на номеклатурите, базирани на Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД-2015), е да подпомогне европейските статистици да използват общ език, когато правят статистически изследвания. Те могат да се използват като средство за класифициране на статистическите единици, за тълкуване на Класификацията по икономически дейности или за разработване на обяснителни бележки или азбучни списъци (индекси).

Те са разделени на две части:

1). Първата част обхваща всички продуктови подкатегории от КПИД-2015, описващи транспортируемите стоки, отнесени към ремонта, инсталирането, отдаването под наем и трите вида търговия

Продуктови подкатегории от КПИД-2015, описващи транспортируемите стоки, отнесени към ремонта, инсталирането, отдаването под наем и трите вида търговия

2). Във втората част обхватът на всяка една номенклатура е описан посредством списък от стоки и услуги, характерни за този вид дейност:

1. Номенклатура “Ремонтът описан чрез произведените продукти” – подредена по възходящ ред на ремонта (Ремонт2) и подредена по възходящ ред на произведените продукти (Ремонт1);

2. Номенклатура “Инсталирането описано чрез произведените продукти” – подредена по възходящ ред на инсталирането (Инсталиране2) и подредена по възходящ ред на произведените продукти (Инсталиране1);

3. Номенклатура “Отдаване под наем описано чрез произведените продукти” – подредена по възходящ ред на отдаването под наем (Под наем2) и подредена по възходящ ред на произведените продукти (Под наем1);

4. Номенклатура “Търговията на едро описана чрез произведените продукти” – подредена по възходящ ред на търговията на едро (ТЕ2) и подредена по възходящ ред на произведените продукти (ТЕ1);

5. Номенклатура “Търговското посредничество описано чрез произведените продукти” – подредена по възходящ ред на търговското посредничество (ТП2) и подредена по възходящ ред на произведените продукти (ТП1);

6. Номенклатура “Търговията на дребно описана чрез произведените продукти” – подредена по възходящ ред на търговията на дребно (ТД2) и подредена по възходящ ред на произведените продукти (ТД1);

7. Продуктови подкатегории от КПИД-2015, отнесени към трите вида търговия

Номеклатурите са разработени от работна група под ръководството на Евростат и с участието на представители от следните държави - Австрия, Белгия, България, Нидерландия, Полша, Португалия и Франция.
Английската версия на тези номенклатури е публикувана в сървъра за метаданни на Евростат - RAMON на адрес:
НСИ поддържа номенклатурите в актуално състояние.
 
Лице за контакт:
Мариана Ангелова, главен експерт в отдел „Планиране, координация и качество на статистическите изследвания“ – телефон 9857 460