Светът на статистиката

ТСБ-Русе посрещна ученици от Професионалната гимназия по икономика „Елиас Канети”

Ученици от XI клас на Професионалната гимназия по икономика „Елиас Канети” посетиха Териториалното статистическо бюро в Русе. Срещата се осъществи по повод  133-тата годишнина от създаването на българската статистика и отбелязването на световната инициатива 2013 – Международна година на статистиката.

По време на срещата беше направен кратък исторически преглед на развитието на българската статистическа институция. Мултимедийна презентация запозна гостите с разпространението на статистическа информация като барометър за статистическата активност и общественото доверие в НСИ и ТСБ. Беше поставен акцент върху ролята и значението на резултатите от провежданите статистически изследвания за вземането на оптимални управленски решения в областта на демографското, социалното и икономическото развитие на страната.

Срещата завърши с дискусия, на която бяха обсъдени мнения, свързани с обучението по статистика в сферата на професионалното обучение и образование. мултимедийна презентация

мултимедийна презентация

участници в срещата

дискусия