Светът на статистиката

Териториално статистическо бюро – Търговище – участник в проект „Ученически практики”

По повод Международната година на статистиката ТСБ-Търговище се регистрира за участие в проекта „Ученически практики” на Министерството на образованието и науката, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд.

Реализирането на проекта ще подобри качеството на професионалното обучение и образование и ще улесни достъпа до практическо обучение като част от системата на продължаващото професионално обучение (ППО) в национален мащаб чрез повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.

Като партньор в проекта Териториално статистическо бюро – Търговище, осигури практическо обучение от 1 юли до 31 август 2013 г. на две единадесетокласнички от ПГИИ „Джон Атанасов”. През обучителния период учениците ще се запознаят с производството и разпространението на статистическа информация и ще имат възможност да приложат на практика придобитите знания и умения.

Учениците ще научат повече за ролята и значението на статистиката в обществения живот и за статистическите продукти и услуги, които ще им бъдат от полза в тяхната бъдеща професионална и житейска реализация.

Участници в проекта

Участници в проекта