Светът на статистиката

Съвместна пресконференция наТСБ Шумен и омбудсмана на община Шумен

На 25 февруари 2013 г. Териториално статистическо бюро – Шумен и общественият посредник (омбудсман) на община Шумен дадоха съвместна пресконференция, на която обявиха старта на обща инициатива по повод Международната година на статистиката под надслов „Познаваме  ли институциите на България?“.

пресконференция на ТСБ Шумен с г-н Иван Капралов, омбудсман на общине Шумен

Г-н Иван Капралов, омбудсман на община Шумен и г-жа Коцопулу-Настева, директор на ТСБ Шумен на пресконференция с журналисти

В своето изявление пред журналистите от регионалните медии, омбудсманът на община Шумен г-н Иван Капралов подчерта важността на статистическите данни за дейността на всички държавни институции, които базират значителна част от своите решения на информацията, предоставяна от Националния статистически институт. Омбудсманът и над 40 институции от област Шумен са се регистрирали в сайта на Международната година на статистиката като подкрепящи инициативата, съобщи Атанасула Настева.

Общата идея на организаторите е чрез  анкета с гражданите да се проучи доколко шуменската общественост е запозната с дейността на институциите у нас, като акцентът е поставен  върху  статистиката и обществения посредник. Анонимната анкетна карта включва 17 въпроса и ще се разпространява чрез Териториално статистическо бюро-Шумен, сред ученици-участници в програмата по гражданско образование на обществения посредник и при срещите му в населени места от цялата област. Анкетата може да бъде изтеглена и от сайта на обществения посредник на община Шумен http://ombudsmansh.eu/.

Шуменските журналисти, присъствали на пресконференцията, са първите, попълнили анкетната карта. „Разчитам на професионализма на работещите в ТСБ, за да получим обективни данни и да разберем доколко гражданите на областта са запознати с функционирането на институциите”, заяви Иван Капралов.

Проучването ще продължи до 30 ноември 2013 г., а обобщените данни ще бъдат оповестени през първата половина на месец декември 2013 г.

пресконференция на ТСБ Шумен с г-н Иван Капралов, омбудсман на общине Шумен

Среща на ТСБ Шумен и омбудсмана на община Шумен с журналисти по повод Международната година на статистиката