Светът на статистиката

Статистическо участие в бизнес-форум на община Тунджа

На 19 април 2013 година кметът на община Тунджа, Георги Георгиев откри ежегодния традиционен  „Бизнес-форум „Тунджа – 2013”. На форума присъстваха: Нели Кадиева – заместник-областен управител на област Ямбол, Кирчо Карагьозов – председател на Общинския съвет на община Тунджа, Атанас Мерджанов – народен представител от 41-то Народно събрание, Стоян Проданов – народен представител от 40-то Народно събрание, проф. Борислав Борисов – преподавател в СА „Д.Ценов” – Свищов, проф. Иван Върляков – изп. директор на регионална асоциация РАО„Тракия” и преподавател в Тракийски университет – гр. Стара Загора, Иван Иванов – заместник – кмет на община Стралджа, общински съветници, кметове и кметски наместници от община Тунджа, ръководители на регионални служби и местни фирми, на бизнеса и неправителствения сектор, проф. Филип Паиш – заместник-кмет на община Мангуалде, Португалия, заедно делегация от бизнесмени и др.

Дирек­торът на ТСБ – Ямбол Калина Казанджиева представи пред участниците в бизнес – форума доклад на тема „Икономиката на община Тунджа през периода 2009 – 2011 година”. Това свое участие тя обяви като част от инициативите на ТСБ – Ямбол, посветени на Международната година на статистиката.