Светът на статистиката

Статистиката и младите хора (Област Добрич)

Инициативата  2013 – Международна година на статистиката бе повод статистиците от ТСБ –  Добрич отново да потърсят младите добруджанци. На 26 март 2013 г. Неделчо Василев – директор на ТСБ-Добрич и Илга Иванова – главен експерт в отдел „Обща администрация” се срещнаха с възпитаниците на Финансово-стопанската гимназия „Васил Левски” в гр. Добрич.

Дванадесетокласниците бяха запознати с най-важните събития от историята на Българската статистика и дейностите по производството и разпространение на статистическа информация. Интерес сред участниците предизвикаха данните от провежданите изследвания за демографското, социалното и икономическо развитие на област Добрич.

Директорът на ТСБ Добрич  с учениците

Участници в срещата

На учениците бяха раздадени информационни материали за наблюденията „Работна сила” и „Домакински бюджети”, т.е. изследванията на НСИ, в които може да попадне всеки един от тях. Статистиците от ТСБ – Добрич подариха и брошура с интересни регионални данни и графики.

Срещата премина под надслов „Статистиката и младите хора“ и лекторите запознаха младите хора с начините за събиране, обработване и анализиране на статистическата информация.

Дванадесетокласниците слушат с интерес

Дванадесетокласниците по време на презентацията

Основен акцент на презентацията беше поставен върху  практическото приложение и ползата за обществото на статистическите изследвания, както и информация за сложния и високо отговорен труд на статистиците.

Оживление предизвика предоставената възможност всички гости да попълнят  анонимна анкетна карта и да покажат доколко са запознати и използват статистическата информация. Резултатите са следните: 83 % ползват статистически данни, а основен източник са националните и регионалните медии. На въпрос: „Според Вас какво трябва да се предприеме, за да стане статистическата информация по-достъпна и полезна“, посочените отговори са: „Статистическата информация да бъде презентирана в социалните мрежи, като facebook и twitter”, а също така и  „Да бъде представена по  по-атрактивен начин за да привлече вниманието на младите хора”.

Неделчо Василев и Илга Иванова с учениците

Дискусия по време на срещата