Светът на статистиката

„СТАТИСТИКАТА В ПОМОЩ НА ИНИЦИАТИВНИТЕ”- съвместен проект на ТСБ-Шумен и Областния информационен център – Шумен, по повод Международната година на статистиката

На 5.06.2013 г. стартира шестата инициатива, с която ТСБ-Шумен отбелязва Международната година на статистиката. Наш партньор е Областният информационен център–Шумен, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът бе представен на съвместна пресконференция, проведена от ОИЦ, с участието на директора на ТСБ-Шумен Атанасула Настева. Проектът ще бъде реализиран на два етапа – през месеците юни и септември. Юнската програмата на ОИЦ-Шумен  включва организирането на три информационни срещи в община Шумен с представители на бизнеса, неправителствени организации, частни училища и учебни центрове. На тях ще бъдат презентирани услугите, които ТСБ-Шумен предлага и които, в значителна степен се ползват от кандидатите за европейско финансиране при разработването на техните проекти.

По информация на ОИЦ-Шумен през отминаващия програмен период 2007 – 2013 г. в област Шумен с европейски средства са финансирани 160 проекта на обща стойност над 249 милиона лева. През този период с цел усвояване на средствата от европейските фондове, участието на бизнеса в обществени поръчки, ползването на банкови кредити и др. ТСБ-Шумен е издало и заверило стотици документи.

Мотото на съвместния проект на ТСБ и ОИЦ е избрано не случайно. При осигуряването на европейско финансиране от водещо значение е инициативността и активната позиция за кандидатстване на бизнеса, земеделските стопани, неправителствените организации. Подавайки ръка на инициативните, ТСБ-Шумен подготви дипляна, която ще предоставя на всички заинтересовани по време на информационните срещи в десетте общини на областта. Тя включва актуална информация за Международната година на статистиката и нейните цели, както и описание на статистическите  продукти и услуги, предоставяни от ТСБ-Шумен, ред и начин на заявяване, получаване и заплащане. Реализирайки тази инициатива, се надяваме брошурата да привлече вниманието на тези, които планират и обмислят да ползват фондовете на ЕС,  но все още не са направили първата крачка. Така, от една страна, ще подпомогнем бъдещите кандидати за финансиране с полезна за тях информация, а от друга,  ще стимулираме търсенето на статистическа информация и услуги.

Участници в пресконференцията

Участници в пресконференцията

дипляна

дипляна