Светът на статистиката

Среща на студенти от Добруджанския технологичен колеж с експерти от ТСБ-Добрич

14 март 2013 г. ТСБ-Добрич се включи в световната инициатива «2013 – Международна година на статистиката» като организира среща със студенти от Добруджанския технологичен колеж. Директорът на ТСБ-Добрич Неделчо Василев и главния експерт в отдел „Обща администрация” Илга Иванова запознаха участниците в срещата с историята, организацията и дейността на българската статистика. Представени бяха данни от провежданите изследвания за демографското, социалното и икономическото развитие на област Добрич.

Презентацията „Статистиката и младите хора“ предостави информация за събирането, обработването и разпространението на статистическа информация на различните групи потребители. Благодарение на нея младите хора стават по-информирани, което им дава възможност да вземат по-адекватни и правилни решения.

Студентите попълниха анонимна анкета карта доколко са запознати и използват статистическа информация. Резултатите показват, че над 58% от анкетираните използват статистически данни за страната и Добричкия регион и основен източник на тази информация са националните и регионалните медии. На въпрос: „Според Вас какво следва да се предприеме, за да стане статистическата информация по-достъпна и полезна?“, посоченият отговор е: „Да има по-голяма информираност на обществото”.

Младите хора бяха информирани за целите и задачите на Международната година на статистиката и за предстоящите инициативи на ТСБ-Добрич.

Директорът на ТСБ-Добрич Неделчо Василев и главния експерт в отдел „Обща администрация” Илга Иванова разговарят със студенти от Добруджанския технологичен колеж

Участници в срещата

Презентация на г-жа Илга Иванова пред студенти от Добруджанския технологичен колеж

Участници в срещата