Светът на статистиката

Среща на единадесетокласници от ФСГ „Атанас Буров“ с експерти от ТСБ Хасково

По повод  предстоящия професионален празник на българската статистика – 25 юни, и във връзка с обявената от Организацията на обединените нации Международна година на статистиката на 17 юни 2013 г. във ФСГ „Атанас Буров” – Хасково, се проведе среща на единадесетокласници от училището с директора на Териториалното статистическо бюро в Хасково Наско Нанев и експерти от бюрото.

Пред учениците и техните преподаватели Н. Нанев изнесе беседа на тема: „Статистиката – огледало на живота или слуга на управлението”.

Участниците бяха запознати с хилядолетната практика за утвърждаване на статистическите методи за изучаване на масовите обществени явления и процеси, както и  усилията за развитието на статистиката като наука в периода от средата на ХVІІ в. до днес.

Проследен беше и пътят, извървян от българската статистика, от нейното създаване на 25 юни 1880 г., още в зората на зараждането на Новата българска държава, до постиженията на съвременната ни статистическа институция – Националният статистически институт.

С конкретни примери Н. Нанев разкри пред любознателната ученическа аудитория значимостта и полезността на статистиката за развитието на обществото, държавата и регионите, посочени бяха конкретните ползи, от които могат да се възползват младите хора, повишавайки своята информираност и създавайки по този начин предпоставки за своята успешна реализация в живота.

В края на срещата бяха обсъдени конкретни мерки за взаимодействие между бъдещите икономисти и Териториалното статистическо бюро в Хасково.

Участници в срещата

Участници в срещата