Светът на статистиката

Проект „Ученически практики” в ТСБ – Габрово

В Териториалното статистическо бюро – Габрово, продължават проявите, посветени на инициативата „2013 – Международна година на статистиката”. Една от тях е завършилото изпълнение на дейностите по проект „Ученически практики” на Министерството на образованието и науката, финансиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Териториалното статистическо бюро участва в проекта в качеството си на работодател на двете ученички от Професионалната гимназия по икономика „Рачо Стоянов” – гр. Дряново – Благовеста Минева – XIа клас, специалност „Банково дело”, и Силвана Груева – XIб клас, специалност „Оперативно счетоводство”. Наставник на практикуващите ученици от страна на ТСБ беше г-жа Анна Радионова – главен експерт в отдел „Статистически изследвания и анкетиране”.

Всеки от участниците в проекта изпълни перфектно своите задължения съгласно подписаните договори, спазени бяха изготвените графици, като ученичките в последните четири месеца работиха в продължение на 240 астрономически часа. По време на практиката те усвоиха основни умения за работа с информационните системи на НСИ, бяха запознати с постиженията и проблемите при провеждането на кампанията за годишната отчетност на фирмите и организациите от област Габрово за 2012 година.

Благовеста Минева и Силвана Груева в работна среда

Работна среда

 

Съдействие от наставника Анна Радионова

Съдействие от наставника

Ръководството на училището и наблюдаващия учител изразиха удовлетворението си от постигнатия синхрон в работата между партниращите институции и от постигнатите резултати в производствения процес по събиране и обработване на статистическата информация.