Светът на статистиката

Обръщение на д-р Ренета Инджова – председател на НСИ

 

Портрет на д-р Ренета Инджова председател на НСИ

д-р Ренета Инджова председател на НСИ

Уважаеми дами и господа,

През 2013 година целият свят отбелязва Международната година на статистиката. Това е ясен знак, че световната общност оценява приноса на статистическата наука за измерване на прогреса на обществото, разчита на статистическите данни и цени високо професионалния труд на статистиците.

Инициативата „2013 – Международна година на статистиката” се очертава да стане световно събитие и признание за статистическата наука. Чрез обединяване на общите усилия на статистическите организации по целия свят ще се популяризира значението на статистиката сред научните среди, бизнеса, медиите, политици, работодатели, студенти, сред всички потребители на статистически данни. От януари 2013 г. България е пълноправен   член на Статистическата комисия на ООН, а НСИ е кандидат за статут на „редовен наблюдател” в Комитета по статистика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/.

Целите на тази световна инициатива са:

  • повишаване на доверието и обществената осведоменост за силата и въздействието на статистиката върху всички сфери на обществото;
  • популяризиране на статистиката като професия, особено сред младите хора;
  • насърчаване на творчеството и развитието на статистическата наука.

Повече от 1400 организации от 111 страни в света участват с инициативи за популяризиране на големия принос на статистическата информация за целия свят. Сред тях са международни организации в областта на статистиката като: Международен статистически институт, Институт по статистика към ЮНЕСКО, държавни органи и ведомства, национални професионални сдружения на статистиците, колежи и университети, начални  и средни училища, научноизследователски институти и други.

От българска страна подкрепа вече са изразили: Министерство на финансите, Министерство на земеделието и храните, Българска народна банка, СУ ”Климент Охридски”, Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Институт по математика и информатика към БАН, Българско статистическо дружество, университети, колежи, общини, агенции и регионални офиси.

Националният статистически институт като водещ авторитет в статистическата тематика в България и като част от европейската и световната статистическа общност също ще отбележи Международната година на статистиката с редица събития като:

  • Ден на отворените врати в Централно управление на НСИ и всички Териториални статистически бюра в страната;
  • Тематична изложба с експонати от 133-годишната история на Българската статистика и партньорствата с европейски и световни статистически институции;
  • Засилено участие в международни проекти – обхватът им през 2013 г. се очаква да надвиши 25;
  • Домакинство на годишната конференция на Европейския форум за геостатистика (ГЕОСТАТ), София;
  • Конкурси за изработване на видеоклип и материали на статистическа тема.

В тази знаменателна за нас година силно разчитаме на партньорството на медиите, за да акцентираме върху практическото приложение и полза от нашия труд, който да е изцяло в интерес на гражданите, управляващите, бизнеса и обществото.

НСИ кани всички статистически общности, потребители и партньори да се включат в инициативата „2013 – Международната година на статистиката”, за да се представим достойно пред света.

Д-р Ренета Инджова
Председател на НСИ