Светът на статистиката

„МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН” В ТСБ – ТЪРГОВИЩЕ

По случай  Международната година на статистиката ТСБ – Търговище взе участие в инициативата „Мениджър за един ден”, организирана от „JA – Bulgaria” – като покани в ролята на управляващ  Виктория Василева –  ученичка в ПГИИ „Джон Атанасов”–гр.Търговище. Целта на събитието бе да се даде възможност на младите хора да видят възможности за бъдещата им професионална реализация и да се предизвика интерес към отговорния и изключително полезен за обществото труд на статистиците.

Виктория Василева -  ученичка в ПГИИ „Джон Атанасов” на заседание в ТСБ-Търговище

Участници в инициативата

В деня на своето управление младият ръководител се запозна с организационната структура на ТСБ – Търговище и процеса на събиране, и обработка на статистическа информация. Срещна се с ръководния състав на статистическото бюро и присъства на заседание, на което бяха обсъдени текущи въпроси – спазване сроковете на статистическите обработки, определени в календара за обработка на  статистическа информация и разпределяне на предстоящите задачи.

В процеса на работата госпожица Василева се включваше в обсъждането и изказваше своето мнение, задаваше въпроси. Тя сподели, че за нея е било голямо предизвикателство да участва в дейността на ТСБ – гр.Търговище.

Виктория се запознава с процеса на събиране, и обработка на статистическа информация

Запознаване с процеса на събиране и обработка на статистическа информация

В края на деня й бе издаден Сертификат за участие в инициативата „Мениджър за един ден”.

Интерес към мероприятието проявиха и регионалните медии, които го отразиха и още веднъж подчертаха мястото и значението на статистическата професия в обществото.