Светът на статистиката

Информационна среща: ТСБ – Габрово гостува на Техническия университет

На 3 декември 2013 г. в Университетската библиотека на Техническия университет – Габрово, се проведе заключителната проява на ТСБ – Габрово, посветена на Международната година на статистиката.

В навечерието на студентския празник студенти от три специалности на Стопанския факултет – икономика на търговията, публична администрация и социални дейности, станаха съпричастни с професията и ежедневните задачи на статистиците.

Срещата беше открита от декана на Стопанския факултет на ТУ доц. д-р Ангелина Пенчева и от преподавателя по статистика и заместник-декан доц. д-р Даниела Димова.

Откриване на информационната среща в Конферентната зала на Университетската библиотека

Откриване на информационната среща

Участвалите в срещата студенти от Стопанския факултет на Техническия университет - Габрово

Участници в срещата

 

Участвалите в срещата студенти от Стопанския факултет на Техническия университет - Габрово

Участници в срещата

След представянето на екипа от експерти на Териториалното статистическо бюро в Габрово, директорът Георги Цветков представи дейността на Националния статистически институт като държавна институция със 133-годишна история, с ключова роля в Националната статистическа система и запозна студентите с нормативната уредба и отношенията с Евростат и Европейската статистическа система.

Директорът на ТСБ - Габрово - Георги Цветков

Директорът на ТСБ – Габрово – Георги Цветков

Особено интересни за студентите, изучаващи статистика, бяха представените последни данни за пазара на труда в област Габрово, както и методиката за събиране на информация от домакинства, фирми, организации и институции.

Пред аудиторията бяха демонстрирани възможностите на сайта на НСИ, в т.ч. най-новите възможности за получаване на актуална регионална информация и на условията, залегнали в Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

В края на срещата студентите получиха награди – статистически издания, след дадени верни отговори на въпроси от импровизирана викторина на статистическа тематика. Младите хора с желание попълниха анкети и формуляри за обратна връзка. На 63% от отговорилите студенти се е налагало да ползват статистическа информация, като 51% от тях са получили тази информация при работа в интернет среда. Близо 43% бяха чували вече, че 2013 г. е обявена за Международна година на статистиката. Общата удовлетвореност от срещата студентите оцениха по следния начин: напълно удовлетворени и удовлетворени са 99% от участвалите.

Награждаване на участници във викторината

Награждаване на участници във викторината

Както през цялата 2013 г. и на тази информационна среща ТСБ – Габрово организира малка изложба от статистически издания на НСИ и стари документи, съхранени за поколенията в Териториалното статистическо бюро.

Дискусия по повод изданията на НСИ

Дискусия по повод изданията на НСИ