Светът на статистиката

Експерти от ТСБ-Стара Загора на среща с ученици от гр. Раднево

На 05.02.2013 година експерти от ТСБ-Стара Загора се срещнаха с преподаватели и ученици  от 11-ти клас на ПГ „Св. Иван Рилски” в град Раднево, обл.Стара Загора.

Участници в срещата

Участници в срещата

С това събитие Териториалното статистическо бюро откри поредицата от мероприятия, посветени на Международната година на статистиката.

Презентация на ТСБ Стара Загора на тема Статистиката като наука и практика

На срещата бе представена мултимедийна презентация „Статистиката като наука и практика”. Изложението предизвика голям интерес от страна на учениците и ги провокира  да задават въпроси и да коментират демографските показатели на област Стара Загора и своя град Раднево.

Експертите от ТСБ раздадоха на учениците брошури със статистически данни за страната и областите.

Презентация на ТСБ Стара Загора на тема „Статистиката като наука и практика”