Светът на статистиката

Ден на Териториалното статистическо бюро – Габрово, в Община Севлиево

И през есента продължават планираните прояви на Териториалното статистическо бюро – Габрово, посветени на инициативата „2013 – Международна година на статистиката”. На 8 октомври експертите от ТСБ гостуваха в гр. Севлиево с  програма, която се превърна в част от събитията, посветени на традиционните празници на  гр. Севлиево.

Преди обяд в СОУ „Васил Левски” беше проведен открит урок на тема: „2013 – Международна година на статистиката. Какво е статистиката за всеки от нас?”. Пред близо осемдесет ученици и преподаватели директорът на Териториалното статистическо бюро в Габрово Георги Цветков разказа за основните цели на инициативата и за ролята на Националния статистически институт в развитието на държавата и обществото през годините, като посочи и предизвикателствата, стоящи пред българските статистици. Нагледно бяха демонстрирани начините за получаване на информация от сайта на НСИ и от териториалните статистически бюра в областните центрове, представен беше и клипът, подготвен от ученици от област Габрово и участвал в Международен конкурс за изработване на статистически видеоматериал. Бяха представени и издания на НСИ. След споделените мисли и зададените въпроси, учениците попълниха формуляри за обратна връзка, които ще бъдат обработени в ТСБ.  ТСБ – Габрово се ангажира да бъде домакин на учебно посещение на учениците за запознаване на място с дейността на габровските статистици.

В следобедните часове експерти от ТСБ – Габрово посетиха счетоводни кантори в общинския център и проведоха работни срещи с техните управители и екипи. Обсъдени бяха съвместните дейности по предоставянето на навременна и точна статистическа информация от фирмите, както и по предоставяне на стандартни и специализирани статистически продукти и услуги за бизнеса.

В Градската библиотека в гр. Севлиево беше открита временна изложба „Изданията на Националния статистически институт”. При откриването присъстваха част от ръководството на Община Севлиево, представители на медиите, културни дейци и граждани. Най-голям интерес предизвика Статистическия годишник на Царство България от 1937 г., както и публикациите от Преброяване 2011.  Изложбата ще бъде отворена за севлиевци до 18 октомври.

Денят на Териториалното статистическо бюро – Габрово, завърши със среща на експерти от ТСБ с представители на бизнеса, институции и организации на тема: „2013 – Международна година на статистиката. Социално-икономически аспекти на статистическите изследвания в Община Севлиево”. Презентацията, представена от директора на ТСБ – Габрово, стана повод за дискусия за ролята на Териториалното статистическо бюро – Габрово, при предоставяне на информация на институциите, фирмите и отделните граждани. Представителите на бизнеса споделиха своята удовлетвореност от досегашната си съвместна дейност с габровските статистици. Присъстващите попълниха анкети и формуляри за обратна връзка, получиха дипляни с информация за Международната година на статистиката, за дейността на НСИ и ТСБ – Габрово и за начините за получаване на данни. Двете страни си обещаха по-чести срещи.

Открит урок в СОУ „Васил Левски” - гр. Севлиево

Открит урок в СОУ „Васил Левски” – гр. Севлиево

Ученици от X, XI и XII клас на СОУ „Васил Левски”, природо-математически профил

Ученици от X, XI и XII клас на СОУ „Васил Левски”, природо-математически профил

Работна среща в счетоводна кантора

Работна среща в счетоводна кантора

Откриване на изложбата в Градската библиотека

Откриване на изложбата в Градската библиотека

Посетителите на изложбата разглеждат с интерес Статистическия годишник на   Царство България от 1937 г.

Посетителите на изложбата разглеждат с интерес Статистическия годишник на Царство България от 1937 г.

Директорът на ТСБ - Габрово представя социално-икономическите аспекти на статистическите изследвания в Община Севлиево

Директорът на ТСБ – Габрово представя социално-икономическите аспекти на статистическите изследвания в Община Севлиево

Представители на бизнеса от Община Севлиево

Представители на бизнеса от Община Севлиево