Светът на статистиката

Бюлетин на Международната година на статистика – 17 декември 2012 г.

Статистическата служба на Литва обявява промоционални планове за Статистика 2013

Статистическата служба на Литва, държавната статистическа служба на тази страна, съобщи за поредица от дейности, които ще проведе за промотиране на Международната година на статистиката:

 • В сътрудничество с младежки организации, Статистическата служба на Литва разпространява новината за Международната година на статистиката. Тя също така ще пусне публикация със заглавие „Младежта в Литва“ и ще организира конференция за статистиката и младите хора.
 • Агенцията е организирала фото-конкурс, посветен на статистиката. Най-добрата снимка ще бъде публикувана на корицата на статистическото издание.
 • Тя е отпечатала рекламни календари (стенни и джобни) за Статистика 2013, които ще раздава на своите служители, партньори и посетители.

Украйна се готви за Международната година на статистиката

Ето още някои промоционални новини от Украйна:

 • През пролетта Министерство на образованието и науката, младежта и спорта на страната ще спонсорира конкурс за студенти, който ще се съсредоточи върху научните изследвания на статистическите методи в икономиката.
 • В допълнение, годишният украински конкурс по статистика „за студенти, изучаващи икономическата статистика ще насочва вниманието към Статистика 2013. По време на събитието студенти от различни университети ще представят резултатите от техните статистически изследвания и ще се състезават за престижните награди „най-добър студент“ и „най-добър изследователски проект“.
 • За ученици от средните училища,  Националния университет в Донецк и други университети в Украйна ще се проведе събитие, наречено „Училище за младите“, по време на което учениците ще се научат как статистика засяга всички аспекти на живота им, основите на статистически изследвания и как статистическите познания се използват в практиката.
 • Катедрата по икономическата статистика в Донецкия Национален университет и Държавната статистическа служба за региона на Донецк ще спонсорира националния етап на конкурса за плакат на Международния статистически проект за ограмотяване.

Русия получава преднина на Статистика 2013

Нашите приятели от Русия вече работят за промотирането на Международната година на статистиката в страната:

 • Наскоро в сътрудничество с Федералната статистическа служба на правителството  се проведе Национална статистическа олимпиада, за да се отбележи Международната година на статистиката 2013. Във финалите в Москва участваха над 200 ученици от 40 руски университети. Анастасия Максимова, студентка в 5ти курс, следваща социална Статистика и демография в Руския държавен социален университет е обявена за победител в олимпиадата и е наградена със златен медал и почетна грамота.
 • Еднодневна конференция, наречена „Статистика и социално-икономическо развитие“ ще се проведе в партньорство с Федералната статистическа служба на годишния Всерусийски икономически конгрес в края на февруари в Souzdal. Конференцията ще включва презентации, поканени лектори, специални сесии, и семинар на академичната степен „Доктор“. Тази конференция вече се превърна в „задължително“ събитие както за опитните, кака и за прохождащите в професионалната си кариера статистици. Окончателните копия на документите за включване в конференцията ще бъдат публикувани в специален том, озаглавен „Статистическо Издание на Русия“.

Специални поздрави на страните с високо участие!

Искаме да изпратим специално „Благодаря!“ на нашите колеги от България, Иран и Мексико за невероятно високото ниво на участие в Международната година на статистиката от организации от тези страни. Продължавайте в същия дух!

Американския университет планира Специална конференция за Статистика 2013

За да отбележи Статистика 2013, Централният Мичигански университет в САЩ ще проведе Международна конференция на статистическите дистрибуции и приложения (ICOSDA 2013). Събитието, което ще се проведе на 10 – 12 октомври в Mount Pleasant, Michigan и ще предостави платформа за изследователите и практикуващите, за да споделят и обсъдят последните постижения в теорията за статистическите дистрибуции и приложения, както и да насърчи възможностите за сътрудничество в изследванията.

Обхвата на конференцията включва:

 • Нови методики за генериране на обобщено нормално разпределение
 • Свойства на нормалното разпределение
 • Статистически методи на Frequentist and Bayesian за статистическите интерференции и тестове за нормално разпределение
 • „Bayesian priors“ използващи общи дистрибуции
 • Статистическо моделиране с помощта на общи дистрибуции
 • Приложения на общите разпределения в биомедицинските науки, финанси, застраховане, анализ на оцеляване, инженеринг и др.

 

Основните говорители ще бъдат професорите B.C. Arnold, N. Balakrishnan, M.C. Jones, и Paul Speckman.

Бразилският университет набира скорост,

Федералния университет на Juiz de Fora в Бразилия финализира плановете си за промотиране на Международната година на статистиката и значението на статистиката за жителите на Juiz de Fora. Сред планираните дейности са:

 • Поне веднъж месечно университетът ще спонсорира семинар и/или кратък курс в един от институтите или факултетите на университета. Той също така планира да привлече работници от близките бизнеси и фабрики за семинарите.
 • Представители ще посещават местните обществени и частни училища, за да промотират университетския курс по статистика и кариерата по статистика за студентите.
 • Университетът планира да отпразнува денят на статистиците на 29 май. На този ден ще има Официално откриване на фотографска изложба за развитието на статистиката със снимки на видни изследователи, кратка информация за тях и приносът им за развитието на статистическата наука и статистическите приложения в многобройни сфери.
 • Седмицата на статистиката, планирана за октомври ще бъде спонсорирана от Института на университета за точни науки. По време на това събитие, университетът ще промотира многобройните си семинари, или най-малко един кратък курс, както и представяне на теми, разработени от студентите.

Руски университет планира едноседмично събитие

Източно-сибирският държавен университет в Русия планира да промотира статистиката и да отбележи Международната година на статистика по време на специалната „Седмица на статистика“ през октомври.

Събитието ще включва Олимпийски игри за студенти, международна научно-практическа конференция на тема „Приложен статистически анализ на данни в съвременното информационно общество“, майсторски класове и дискусия „кръгла маса“ с партньори и работодатели. Преди конференцията ще бъдат публикувани, събрани статии от лидери и млади учени.

Инна Антоконова, ръководител на катедра „Макроикономика“ на „Университета по Икономическа информатика и статистика“, кани всички желаещи да вземат участие в конференцията

Групата по Био-статистика на Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals планира за 2013 г.

Групата по био-статистика в Boehringer-Ingelheim Pharmaceutical Inc. е открила специални начини за празнуване на Международната година на статистиката. Групата ще публикува статия всеки месец на интернет страницата на дружеството в секция „‘Featured Initiatives“, където ще помества важна информация и нови инициативи, споделени с всички служители на компанията. Всяка статия ще се фокусира върху статистическите приложения в разработването на лекарства и основните статистически понятия, които са били използвани в клиничните проучвания на компанията. Освен това, групата ще участва в „отворени врати“  на клиничния отдел „Научни изследвания и развитие“, за да покаже как статистици и клиницисти работят ръка за ръка, за подобряване на общественото здраве.

 

Берлинския Хумболтов университет ще бъде домакин на специален семинар

Берлинския Хумболтов университет  беше домакин на семинар озаглавен „Workshop on Risk Preferences and Decisions Under Uncertainty“, организиран от the Collaborative Research Center 649, на 31 януари и 1 февруари.

Семинарът събра статистици и икономисти в областта на макроикономиката, финансите и поведенчески проучвания, които споделиха изследвания върху моделиране на решения по време на поведение на несигурност и риск в ситуации от общ икономически интерес.

Основните говорители бяха:

 • Професор Peter Wakker, университета Erasmus, Rotterdam
 • Професор Suleyman Basak, London Business School
 • Професор Stanley Zin, New York University

Семинарът включваше също презентации от студенти-докоторанти и млади академици на следните теми:

 • Индивидуални и облигационни отговори на рискове
 • макроикономически рискове
 • Финансови пазари и оценка на риска

Бюрото за преброяване на населението промотира Статистика 2013

Бюрото за преброяване на населението е най-новата статистическа агенция на американското правителство за промотиране на Международната година на статистика на своя уебсайт. Бюрото за преброяване на населението се присъединява към Бюрото за икономически анализи, Националния център за образователна статистика, , Националната статистическа служба за земеделието, Бюрото за трудова статистика и Националния център за здравна статистика, като статистически агенции на правителството на САЩ, промотират Статистика 2013 чрез техните обществени уебсайтове, техните вътрешни публики и ключовите партньори на агенцията.

Благодарим на Ръководството на бюрото по преброяване за това че разпространява информацията за Международната година на статистиката.