Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

 
Отдели "Статистически изследвания"
Експерт
Телефон
Имейл адрес
1
БЛАГОЕВГРАД
Христина Иванова
073/889 6524
2
БУРГАС
Атанаска Кръстева
056/851 942
 
 
Дечка Славчева
056/851 941
 
 
Ирина Миланова
056/851 925
 
 
Дияна Горанова- Шидерова
056/851 937
3
ВАРНА
Марияна Драчкова
052/575 218
 
 
Ивелина Хараламбиева
052/575 253
 
4
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Кристина Бейска
062/614 521
5
ВИДИН
Таня Йорданова
094/609 271
6
ВРАЦА
Ралица Спасова
092/668 683
7
ГАБРОВО
Марияна Спасова
066/819 735
8
КЪРДЖАЛИ
Жана Стоянова
0361/670 53
 
 
Славяна Костурска
0361/670 43
9
КЮСТЕНДИЛ
Антония Джонева
078/559 665
10
ЛОВЕЧ
Станислав Савчев
068/686 065
11
МОНТАНА
Маргарита Езекиева
096/391 828
 
 
Илия Илиев
096/391 817
 
 
 
Капка Петрова
096/391 825
 
12
ПАЗАРДЖИК
Пенка Спасова
034/402 714
 
 
Атанаска Иванова
034/402 722
 
 
 
Христина Янева
034/402 725
 
 
 
Мариела Кочева
034/402 737
 
13
ПЕРНИК
Лилия Никифорова
076/688 659
14
ПЛЕВЕН
Атанаска Ганчева
064/890 419
 
 
Теодора Ранкова
064/890 419
 
 
Емилия Тодорова
064/890 416
 
 
Десислава Тодорова
064/890 424
15
ПЛОВДИВ
Марияна Стойчева
032/658 728
16
РАЗГРАД
Петя Петрова
084/616 120
 
 
Анита Златева
084/616 137
 
17
РУСЕ
Галина Петрова Лазарова
082/811 423
18
СИЛИСТРА
Пламена Желева
086/818 323
19
СЛИВЕН
Диана Пирдопска-Петрова
044/613 422
 
 
Ася  Емилова  Димитрова
044/613 428
20
СМОЛЯН
Димка Дариткова
0301/674 14
 
 
Бинка Молова
0301/674 27
 
 
 
Галина Чакърова
0301/674 15
 
21
СОФИЯ ГРАД
Петранка Атанасова
02/9857 678
22
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Василка Петрова
02/9857 235
 
 
Евгения Тепешанова
02/9857 214
23
СТАРА ЗАГОРА
Тоня Василева
042/619 414
 
 
Светла Илиева
042/619 421
 
24
ДОБРИЧ
Антоанета Петкова
058/655 316
 
 
Наталия Петрова
058/655 329
 
 
 
Нела Фокова
058/655 321
 
25
ТЪРГОВИЩЕ
Диян Дянков
0601/694 31
26
ХАСКОВО
Марина Василева
038/608 874
27
ШУМЕН
Елена Стоянова
054/850 631
 
 
Мариян Иванов
054/850 628
 
28
ЯМБОЛ
Емилия Петрова
046/686 324