Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите

Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите

 
Отдел "Статистически изследвания"
Експерт
Телефон
Имейл адрес
За фирми от сектор
21
СОФИЯ ГРАД
Бианка Христакиева
02/9857 215
Промишленост
 
 
Цветелина Веселинова
02/9857 423
Строителство
 
 
Снежанка Димитрова
02/9857 448
Търговия и ресторантьорство
 
 
Цветелина Веселинова
02/9857 423
Транспорт, складиране и пощи; Далекосъобщения; Туристическа агентска и операторска дейност
 
 
Йорданка Илиева
02/9857 629
Операции с недвижими имоти
 
 
Пепа Петрова
02/9857 164
Всички други дейности в областта на услугите
 
 
Николинка Александрова
02/9857 673
 
 
 
 
 
 
 
Отдели "Статистически изследвания"
Експерт
Телефон
Имейл адрес
 
1
БЛАГОЕВГРАД
Гергана Йочева
073/889 6523
 
 
 
Пенка Спасова
073/889 6525
 
 
 
Катя Василева
073/889 6533
 
2
БУРГАС
Дарина Александрова
056/851 928
 
 
 
Дечка Славчева
056/851 941
 
 
 
Илияна Стоянова
056/851 922
 
 
 
Женета Русинова
056/851 927
 
 
 
Медиха Карагьозова
056/851 926
 
 
 
Жана Недева
056/851 939
 
 
 
Атанаска Кръстева
056/851 942
 
 
 
Екатерина Стаматова
056/851 940
 
 
 
Дияна Горанова- Шидерова
056/851 937
 
 
 
Йорданка Бинева
056/851 932
 
3
ВАРНА
Марияна Драчкова
052/575 218
 
 
 
Валя Савова-Маймарова
052/575 219
 
 
 
 
Боряна Гаргова
052/575 240
 
 
 
 
Наталия Петрова
052/575 241
 
 
4
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Светлана Братоева
062/614 522
 
 
 
Мая Блажева
062/614 520
 
 
 
 
Йонка Кабадаева
062/614 532
 
 
 
 
Таня Денчева
062/614 528
 
 
5
ВИДИН
Светла Симеонова
094/609 269
 
 
 
Васил Томов
094/609 264
 
 
 
Таня Йорданова
094/609 271
 
6
ВРАЦА
Петя Маринова
092/668 666
 
 
 
Мариета Атанасова
092/668 669
 
 
 
Маргарита Сидоренко
092/668 673
 
 
 
 
Ралица Спасова
092/668 683
 
 
 
 
Златка Вутова
092/668 667
 
 
7
ГАБРОВО
Даринка Радкова
066/819 724
 
 
 
Румянка Ботева
066/819 729
 
 
 
Марияна Спасова
066/819 735
 
 
 
Ивета Иванова
066/819 733
 
 
 
Марияна Драганова
066/819 737
 
 
 
Радка Петрова
066/819 723
 
8
КЪРДЖАЛИ
Славяна Костурска
0361/670 43
 
 
 
Жана Стоянова
0361/670 53
 
 
 
Филка Стефанова
0361/670 54
 
9
КЮСТЕНДИЛ
Роза Ризова
078/559 647
 
 
 
Гергана Христова
078/559 663
 
 
 
 
Антония Джонева
078/559 665
 
 
 
 
Ивелина Тамакярска
078/559 660
 
 
10
ЛОВЕЧ
Станислав Савчев
068/686 065
 
 
 
Светла Райнова
068/686 065
 
 
 
Галинка Венкова
068/686 082
 
 
 
Даниела Цветкова
068/686 074
 
11
МОНТАНА
Маргарита Езекиева
096/391 828
 
 
 
Илия Илиев
096/391 817
 
 
 
 
Капка Петрова
096/391 825
 
 
12
ПАЗАРДЖИК
Пенка Спасова
034/402 714
 
 
 
Деян  Георгиев
034/402 719
 
 
 
 
Атанаска Иванова
034/402 722
 
 
 
 
Ангел Велчев
034/402 740
 
 
 
 
Мариела Кочева
034/402 737
 
 
13
ПЕРНИК
Милослава Темелкова
076/688 667
 
 
 
Таня Попова
076/688 656
 
14
ПЛЕВЕН
Атанаска Ганчева
064/890 419
 
 
 
Десислава Тодорова
064/890 424
 
 
 
Емилия Тодорова
064/890 416
 
 
 
Петя Николова-Георгиева
064/890 421
 
15
ПЛОВДИВ
Живко Курсов
032/658 720
 
 
 
Ирена Данова-Чойнева
032/658 738
 
 
 
Николета Малинова
032/658 717
 
 
16
РАЗГРАД
Гергана Костова
084/616 130
 
 
 
Божана Николова
084/616 124
 
 
 
 
Анита Златева
084/616 137
 
 
17
РУСЕ
Наталия Йозова Георгиева
082/811 422
 
 
 
Росица Стоянова Коева
082/811 430
 
 
 
Марчела Димитрова Киселова
082/811 417
 
 
 
Галина Петрова Лазарова
082/811 423
 
 
 
Ивелина Петкова Калчева
082/811 436
 
 
 
Десислава Божидарова Сандева-Илиева
082/811 437
 
18
СИЛИСТРА
Добромира Йовчева
086/818 319
 
 
 
Николай Йорданов
086/818 320
 
 
 
Ивелина Славова
086/818 321
 
 
 
Пламена Желева
086/818 323
 
19
СЛИВЕН
Мая Христова Петрова
044/613 415
 
 
 
Ася Емилова Димитрова
044/613 428
 
 
 
Радка Иванова Влайкова
044/613 425
 
 
 
 
Ирена Илиева Добрева
044/613 424
 
 
 
 
Диана Пирдопска-Петрова
044/613 422
 
 
 
 
Светлана Димитрова Манолова
044/613 414
 
 
20
СМОЛЯН
Димка Дариткова
0301/674 14
 
 
 
Бинка Молова
0301/674 27
 
 
 
 
Малинка Сиракова
0301/674 36
 
 
 
 
Марияна Якимова
0301/674 35
 
 
22
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Цветанка Попова
02/9857 636
 
 
 
Катя Цонева
02/9857 186
 
 
 
Веселка Петкова
02/9857 702
 
 
 
Анета Тотева
02/9857 228
 
 
 
Евгения Тепешанова
02/9857 214
 
 
 
Василка Петрова
02/9857 235
 
 
 
Милка Гълъбова
02/9857 117
 
23
СТАРА ЗАГОРА
Тоня Василева
042/619 414
 
 
 
Светла Илиева
042/619 421
 
 
 
 
Нели Петрова
042/619 423
 
 
 
 
Петър Петров
042/619 425
 
 
 
 
Нина Акбашева
042/619 427
 
 
 
 
Катерина Ангелова
042/619 426
 
 
24
ДОБРИЧ
Марияна Вълчева
058/655 313
 
 
 
Антоанета Харизанова
058/655 331
 
 
 
 
Жени Вълчева
058/655 314
 
 
 
 
Антоанета Петкова
058/655 316
 
 
25
ТЪРГОВИЩЕ
Людмила Милева
0601/694 30
 
 
 
Диян Дянков
0601/694 31
 
 
 
 
Росица Христова
0601/694 31
 
 
 
 
Марияна Терзиева
0601/694 25
 
 
26
ХАСКОВО
Светла Велева
038/608 888
 
 
 
Николина Делчева
038/608 851
 
 
 
Мария Митева
038/608 875
 
27
ШУМЕН
Светла Кръстева
054/850 617
 
 
 
Елена Стоянова
054/850 631
 
 
 
 
Росица Стоймерова
054/850 635
 
 
28
ЯМБОЛ
Величка Кръстева
046/686 315
 
 
 
Емилия Петрова
046/686 324
 
 
 
 
Стела Вангелова
046/686 334
 
 
 
 
Красимира Георгиева
046/686 331