ИС Места за настаняване

Уважаеми дами и господа,

Разработената от НСИ онлайн Информационна система „Места за настаняване“ осигурява по-лесен и ефективен подход за събиране на месечна информация от местата за настаняване. Системата е достъпна в Интернет пространството на адрес: https://www.nsi.bg/Podslon/

В системата се влиза чрез ЕИК и парола. Не е необходимо да имате електронен подпис. Препоръчваме Ви, преди да започнете работа със системата, да се запознаете с указанията за нейното използване.

Системата ще бъде отворена за попълване на данните от 1–во до 10–то число всеки месец.

При проблеми от техническо естество, може да се обаждате на г-жа Антоанета Йотова на тел. 02/9857 632, или да ни пишете на e-mail TOURISM@nsi.bg

Формулярът се попълва от всички категоризирани места за настаняване,  функционирали през отчетния месец. В съответствие с Регламент 692/2011 на Европейския парламент и Съвета, предоставянето на данни от местата за настаняване с 10 и повече легла е задължително.

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител, който може да разпечатате от тук.

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите от:
  • методолозите от ЦУ на НСИ: г-жа Лидия Сандева - тел. 02/9857 681, и г-жа Цветана Миткова - тел. 02/9857 142;
  • експертите от съответните отдели „Статистически изследвания“ към териториалните статистически бюра по местонамиране на местата за настаняване:
Област
Име и фамилия
Телефон за контакт
Благоeвград
Драга Котева
073 8896 534
Бургас
Илиана Стоянова
056 851 917
Варна
Боряна Гаргова
052 575 240
Велико Търново
Таня Денчева
062 614 528
Видин
Валерия Лещарска
094 609 279
Враца
Кети Иванова
092 668 680
Габрово
Ивета Иванова
066 819 733
Добрич
Антоанета Петкова
058 655 325
Кърджали
Илиана Баръмова
0361 67 036
Кюстендил
Димитър Минчев
078 559 656
Ловеч
Рени Минкова
068 686 074
Монтана
Лилия Илиева
096 391 833
Пазарджик
Мариела Кочева
034 402 737
Перник
Таня Феодорова
076 688 674
Плевен
Емилия Тодорова
064 890 416
Пловдив
Николета Малинова
032 658 731
Разград
Галина Георгиева
084 616 126
Русе
Галина Лазарова
082 811 437
Силистра
Николай Йорданов
086 818 320
Сливен
Радостина Стоянова,
Анна Попова
044 613 434;
044 613 431
Смолян
Мария Василева
0301 67 433
София (столица)
Грета Минкова
02 9857 451
София (област)
Цветанка Попова
02 9857 636
Стара Загора
Мими Динева
042 619 433
Търговище
Ася Нонкова
0601 69 433
Хасково
Васко Станчев
038 608 864
Шумен
Петина Цветанова
054 850 637
Ямбол
Ваня Лазарова
046 686 316