Разрешено и започнато строителство на нови сгради

Подсистема

Методолог

Телефон

Разрешено и започнато строителство на нови сгради

Станка Димитрова

02/9857 175

 

Стефка Коцева

02/9857 454