Разрешено и започнато строителство на нови сгради

Подсистема

Методолог

Телефон

Разрешено и започнато строителство на нови сгради

Станка Димитрова

02/9857 175

 

Петя Мишонска

02/9857 165