Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд

Подсистема

Методолог

Телефон

Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд

Тодор Давидков

02/9857 568

 

Емилия Милошева

02/9857 166

 

Горица Бакалова

02/9857 512