Цени на производител в промишлеността

Подсистема

Методолог

Телефон

Цени на производител в промишлеността

Любомира Димитрова

02/ 9857 122

- Цени на производител на вътрешния пазар; 
- Цени на производител на междуанродния пазар

Гергана Маева

02/ 9857 101

Аделина Балабанова

02/ 9857 135