Прессъобщения

понеделник, 23 октомври 2017 - 11:00

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2016 г. институционален сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 36 млн. лв., или 0.04% от БВП на България.

Дългът на България за 2016 г. е в размер на 27 322 млн. лв., или 29.03% от БВП.

петък, 13 октомври 2017 - 11:00

Индексът на потребителските цени за септември 2017 г. спрямо август 2017 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. 

сряда, 11 октомври 2017 - 11:00

През август 2017 г. в страната са функционирали 3 145 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 136.0 хил., а на леглата - 313.0 хиляди. В сравнение с август 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 0.7%, а на леглата в тях - с 1.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2017 г., е 5 946.4 хил., или с 1.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през август 2017 г. достигат 323.7 млн. лв., или с 8.3% повече в сравнение с август 2016 година.

вторник, 10 октомври 2017 - 11:00

През периода януари - август 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 16.8% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 11 693.7 млн. лв., a вносът нараства с 26.7% и е на стойност 13 932.8 млн. лева.

През периода януари - август 2017 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 34 093.2 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 12.9%, а общата стойност на внесените стоки е 38 122.3 млн. лв. и нараства с 16.2%.

понеделник, 9 октомври 2017 - 11:00

По предварителни данни през август 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, се увеличава с 0.4% в сравнение с юли 2017 година. През август 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 4.9% спрямо съответния месец на 2016 година.

понеделник, 9 октомври 2017 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през август 2017 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.4% спрямо предходния месец.

понеделник, 9 октомври 2017 - 11:00

По предварителни данни през август 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.9% над равнището от предходния месец. През август 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 9.0%.

понеделник, 9 октомври 2017 - 11:00

През периода януари - юли 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 11.2% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 19 468.7 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 10.7% и е на стойност 21 064.1 млн. лева.

През юли 2017 г. износът за ЕС се увеличава с 10.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 123.1 млн. лв., а вносът нараства с 2.5% и е на стойност 2 996.6 млн. лева.

петък, 29 септември 2017 - 11:00

През септември 2017 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.8 пункта в сравнение с август, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Единствено в промишлеността се наблюдава нарастване на показателя спрямо предходния месец.

Страници