Прессъобщения

вторник, 13 февруари 2018 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 1.5% спрямо края на септември 2017 г. и достигат 2.28 милиона.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 5.6% спрямо третото тримесечие на 2017 г. и достига 1 095 лева.

понеделник, 12 февруари 2018 - 11:00

През декември 2017 г. в страната са функционирали 1 946 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 57.5 хил., а на леглата - 116.6 хиляди. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 0.4%, а на леглата в тях намалява с 0.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2017 г., е 833.3 хил., или с 3.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през декември 2017 г. достигат 44.3 млн. лв., или с 6.6% повече в сравнение с декември 2016 година.

петък, 9 февруари 2018 - 11:00

През 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 10.7% спрямо 2016 г. и е в размер на 17 744.6 млн. лв., a вносът нараства с 24.1% и е на стойност 21 368.3 млн. лева.

През 2017 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 52 233.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година износът се увеличава с 10.7%, а общата стойност на внесените стоки е 59 085.4 млн. лв. и нараства с 15.4%.

петък, 9 февруари 2018 - 11:00

През периода януари - ноември 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 11.4% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 31 979.9 млн. лева. Вносът от ЕС също нараства с 11.4% и е на стойност 34 436.6 млн. лева.

През ноември 2017 г. износът за ЕС се увеличава с 15.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 210.6 млн. лв., а вносът нараства с 15.4% и е на стойност 3 597.9 млн. лева.

петък, 9 февруари 2018 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 659, а новопостроените жилища в тях са 2 046. Спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. сградите са с 34 повече, или с 5.4%, докато жилищата в тях намаляват с 354, или с 14.8%.

четвъртък, 8 февруари 2018 - 11:00

По предварителни данни през декември 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 3.0% под равнището от предходния месец. През декември 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 4.1%.

четвъртък, 8 февруари 2018 - 11:00

По предварителни данни през декември 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.7% в сравнение с ноември 2017 година. През декември 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.0% спрямо съответния месец на 2016 година.

четвъртък, 8 февруари 2018 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през декември 2017 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.5% спрямо предходния месец.

сряда, 7 февруари 2018 - 11:00

През януари 2018 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 1.1 пункта в сравнение с равнището си от октомври 2017 г., което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население.

петък, 2 февруари 2018 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 296 жилищни сгради със 7 327 жилища, на 30 административни сгради/офиси и на 1 130 други сгради. Започнал е строежът на 779 жилищни сгради с 4 215 жилища в тях, на 16 административни сгради/офиси и на 570 други сгради.

Страници