Прессъобщения

сряда, 8 ноември 2017 - 11:00

По предварителни данни през септември 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.0% под равнището от предходния месец. През септември 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 6.0%.

вторник, 7 ноември 2017 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2017 г. е 506, а новопостроените жилища в тях са 2 018. Спрямо третото тримесечие на 2016 г. сградите са с 30 повече, или с 6.3%, докато жилищата в тях намаляват с 361, или с 15.2%.

понеделник, 6 ноември 2017 - 11:00

През октомври 2017 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.7 пункта спрямо юли, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата.

четвъртък, 2 ноември 2017 - 11:00

През третото тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 526 жилищни сгради със 7 135 жилища, на 28 административни сгради/офиси и на 1 221 други сгради. Започнал е строежът на 982 жилищни сгради с 3 409 жилища в тях, на 27 административни сгради/офиси и на 692 други сгради.

вторник, 31 октомври 2017 - 11:00

През 2016 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 734.0 млн. лв., което е с 13.7% по-малко в сравнение с предходната година.

понеделник, 30 октомври 2017 - 11:00

През октомври 2017 г. стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна. Общият показател на бизнес климата намалява с 1.8 пункта спрямо нивото си от септември в резултат на понижените очаквания на стопанските ръководители от всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

понеделник, 30 октомври 2017 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през септември 2017 г. нараства с 0.5% в сравнение с предходния месец, а спрямо септември 2016 г. е отчетено увеличение с 5.7%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2017 г. е с 0.3% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 6.0%. 

понеделник, 30 октомври 2017 - 11:00

През август 2017 г. спрямо юли 2017 г. нараства производството на твърди горива - с 4.4%, безоловен бензин - с 1.3%, дизелово гориво - с 2.2%, и електроенергия - с 1.9%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През август 2017 г. спрямо юли 2017 г. нарастват доставките на твърди горива - с 3.3%, пропан-бутанови смеси - с 15.9%, безоловен бензин - с 37.8%, дизелово гориво - с 24.1%, и електроенергия - с 0.7%. Същевременно намаляват доставките на природен газ - с 5.6%.  

петък, 27 октомври 2017 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2017 г. са 570.8 хил., или с 11.9% над регистрираните през септември 2016 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 45.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 34.2%, и пътуванията със служебна цел - 20.6%.

През септември 2017 г. посещенията на чужденци в България са 1 270.6 хил., или с 6.6% повече в сравнение със септември 2016 година. През септември 2017 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 46.0%, следвани от посещенията с други цели  - 38.3%, и със служебна цел - 15.7%.

понеделник, 23 октомври 2017 - 15:45

През 2016 г. държавният дефицит и дълг на ЕС-28 намалява в сравнение с 2015 година. В ЕС-28 дефицитът към БВП бележи спад от 2.4% за 2015 г. на 1.7% за 2016 г., а държавният дълг - от 84.5% в края на 2015 г. на 83.2% в края на 2016 година.

Страници