Жилища


Динамичен ред: HFund_2.1.xls

ЖИЛИЩА ПО БРОЯ НА СТАИТЕ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Жилища по броя на стаите
едно-
стайни
дву-
стайни
три-
стайни
четири-
стайни
пет-
стайни
шест и повече стаи
Общо за страната 3 943 989 354 200 1 289 994 1 313 402 618 052 194 747 173 594
в градовете 2 621 088 292 016 987 377 855 308 329 633 82 646 74 108
в селата 1 322 901 62 184 302 617 458 094 288 419 112 101 99 486
Северна и Югоизточна България 2 117 380 178 670 668 608 708 273 362 138 113 654 86 037
в градовете 1 347 788 148 769 509 241 423 457 183 146 45 462 37 713
в селата 769 592 29 901 159 367 284 816 178 992 68 192 48 324
Северозападен район 510 551 38 034 145 440 175 834 94 626 33 401 23 216
в градовете 274 625 29 658 100 130 87 399 37 106 11 501 8 831
в селата 235 926 8 376 45 310 88 435 57 520 21 900 14 385
Видин 67 714 4 293 18 227 24 068 12 387 4 760 3 979
в градовете 32 801 3 480 11 390 10 825 4 405 1 515 1 186
в селата 34 913 813 6 837 13 243 7 982 3 245 2 793
Враца 110 585 10 647 34 002 37 566 18 046 5 988 4 336
в градовете 58 537 9 136 23 465 17 069 5 657 1 729 1 481
в селата 52 048 1 511 10 537 20 497 12 389 4 259 2 855
Ловеч 94 795 6 873 25 559 31 598 18 800 7 068 4 897
в градовете 47 139 3 740 15 508 15 838 7 774 2 447 1 832
в селата 47 656 3 133 10 051 15 760 11 026 4 621 3 065
Монтана 91 037 6 040 24 870 31 096 18 405 6 411 4 215
в градовете 48 020 4 461 16 789 15 031 7 481 2 398 1 860
в селата 43 017 1 579 8 081 16 065 10 924 4 013 2 355
Плевен 146 420 10 181 42 782 51 506 26 988 9 174 5 789
в градовете 88 128 8 841 32 978 28 636 11 789 3 412 2 472
в селата 58 292 1 340 9 804 22 870 15 199 5 762 3 317
Северен централен район 467 761 31 810 133 167 156 952 94 218 32 219 19 395
в градовете 282 021 27 539 102 433 89 410 43 811 11 606 7 222
в селата 185 740 4 271 30 734 67 542 50 407 20 613 12 173
Велико Търново 145 478 8 506 37 899 49 579 34 174 10 339 4 981
в градовете 85 390 7 405 28 766 26 322 16 740 4 092 2 065
в селата 60 088 1 101 9 133 23 257 17 434 6 247 2 916
Габрово 79 659 5 658 23 413 26 651 16 441 4 532 2 964
в градовете 53 116 4 668 17 935 17 440 9 644 2 090 1 339
в селата 26 543 990 5 478 9 211 6 797 2 442 1 625
Разград 59 609 2 356 14 618 19 849 13 176 5 756 3 854
в градовете 28 589 1 980 10 283 8 840 4 630 1 714 1 142
в селата 31 020 376 4 335 11 009 8 546 4 042 2 712
Русе 125 556 12 133 42 544 42 337 18 131 6 394 4 017
в градовете 88 176 11 092 35 818 28 559 8 563 2 426 1 718
в селата 37 380 1 041 6 726 13 778 9 568 3 968 2 299
Силистра 57 459 3 157 14 693 18 536 12 296 5 198 3 579
в градовете 26 750 2 394 9 631 8 249 4 234 1 284 958
в селата 30 709 763 5 062 10 287 8 062 3 914 2 621
Североизточен район 512 930 43 338 168 440 177 355 83 711 21 932 18 154
в градовете 356 121 37 210 132 652 115 566 49 999 10 419 10 275
в селата 156 809 6 128 35 788 61 789 33 712 11 513 7 879
Варна 256 788 24 723 92 673 86 607 34 748 8 885 9 152
в градовете 208 026 22 319 81 065 68 719 24 474 5 390 6 059
в селата 48 762 2 404 11 608 17 888 10 274 3 495 3 093
Добрич 101 633 7 305 30 885 38 718 17 121 4 375 3 229
в градовете 61 629 5 749 21 782 20 493 9 649 2 070 1 886
в селата 40 004 1 556 9 103 18 225 7 472 2 305 1 343
Търговище 65 602 3 431 18 735 23 781 13 425 3 855 2 375
в градовете 33 529 2 613 12 124 10 747 5 720 1 268 1 057
в селата 32 073 818 6 611 13 034 7 705 2 587 1 318
Шумен 88 907 7 879 26 147 28 249 18 417 4 817 3 398
в градовете 52 937 6 529 17 681 15 607 10 156 1 691 1 273
в селата 35 970 1 350 8 466 12 642 8 261 3 126 2 125
Югоизточен район 626 138 65 488 221 561 198 132 89 583 26 102 25 272
в градовете 435 021 54 362 174 026 131 082 52 230 11 936 11 385
в селата 191 117 11 126 47 535 67 050 37 353 14 166 13 887
Бургас 286 020 40 742 111 105 83 363 31 898 8 989 9 923
в градовете 217 578 34 301 90 700 60 792 21 343 4 962 5 480
в селата 68 442 6 441 20 405 22 571 10 555 4 027 4 443
Сливен 92 708 7 920 29 019 28 664 16 350 5 840 4 915
в градовете 60 053 6 395 22 463 16 675 9 344 2 870 2 306
в селата 32 655 1 525 6 556 11 989 7 006 2 970 2 609
Стара Загора 175 706 11 548 56 916 62 462 31 371 7 335 6 074
в градовете 113 986 9 342 41 538 39 931 17 509 3 088 2 578
в селата 61 720 2 206 15 378 22 531 13 862 4 247 3 496
Ямбол 71 704 5 278 24 521 23 643 9 964 3 938 4 360
в градовете 43 404 4 324 19 325 13 684 4 034 1 016 1 021
в селата 28 300 954 5 196 9 959 5 930 2 922 3 339
Югозападна и Южна централна България 1 826 609 175 530 621 386 605 129 255 914 81 093 87 557
в градовете 1 273 300 143 247 478 136 431 851 146 487 37 184 36 395
в селата 553 309 32 283 143 250 173 278 109 427 43 909 51 162
Югозападен район 1 111 238 126 174 413 943 364 182 125 392 40 874 40 673
в градовете 824 583 105 119 328 874 275 615 76 660 19 675 18 640
в селата 286 655 21 055 85 069 88 567 48 732 21 199 22 033
Благоевград 140 474 11 691 38 254 43 297 25 474 10 284 11 474
в градовете 83 219 8 028 25 804 27 250 13 968 4 178 3 991
в селата 57 255 3 663 12 450 16 047 11 506 6 106 7 483
Кюстендил 86 784 6 331 28 832 28 950 13 069 4 940 4 662
в градовете 45 986 4 266 16 237 15 785 6 168 1 761 1 769
в селата 40 798 2 065 12 595 13 165 6 901 3 179 2 893
Перник 95 873 8 704 37 432 28 267 12 332 4 517 4 621
в градовете 50 835 6 013 22 753 14 452 4 250 1 530 1 837
в селата 45 038 2 691 14 679 13 815 8 082 2 987 2 784
София 178 249 16 984 59 635 55 299 27 018 10 205 9 108
в градовете 69 405 7 152 24 348 20 604 9 912 3 781 3 608
в селата 108 844 9 832 35 287 34 695 17 106 6 424 5 500
София (столица) 609 858 82 464 249 790 208 369 47 499 10 928 10 808
в градовете 575 138 79 660 239 732 197 524 42 362 8 425 7 435
в селата 34 720 2 804 10 058 10 845 5 137 2 503 3 373
Южен централен район 715 371 49 356 207 443 240 947 130 522 40 219 46 884
в градовете 448 717 38 128 149 262 156 236 69 827 17 509 17 755
в селата 266 654 11 228 58 181 84 711 60 695 22 710 29 129
Кърджали 75 899 2 898 18 199 21 714 17 744 4 880 10 464
в градовете 30 907 2 176 12 351 10 058 3 967 972 1 383
в селата 44 992 722 5 848 11 656 13 777 3 908 9 081
Пазарджик 127 315 7 666 37 853 41 487 23 611 8 206 8 492
в градовете 76 591 4 633 24 393 25 613 13 143 4 077 4 732
в селата 50 724 3 033 13 460 15 874 10 468 4 129 3 760
Пловдив 323 357 24 962 96 805 113 318 56 031 15 813 16 428
в градовете 226 927 20 470 73 918 82 336 36 126 7 273 6 804
в селата 96 430 4 492 22 887 30 982 19 905 8 540 9 624
Смолян 65 988 5 508 20 724 20 767 11 686 3 529 3 774
в градовете 32 596 3 602 11 211 10 306 4 823 1 329 1 325
в селата 33 392 1 906 9 513 10 461 6 863 2 200 2 449
Хасково 122 812 8 322 33 862 43 661 21 450 7 791 7 726
в градовете 81 696 7 247 27 389 27 923 11 768 3 858 3 511
в селата 41 116 1 075 6 473 15 738 9 682 3 933 4 215
09.06.2017
Жилищен фонд - жилища, полезна площ
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Мария Иванова

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

MIvanova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 676

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване14 март 2018 г.
Дата на публикуване14 март 2018 г.
Дата на последно актуализиране14 март 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Жилища по брой стаи, тип на населеното място (град, село), полезна площ по тип на населеното място (град, село).

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).

Обхват

Изследването обхваща всички жилищни сгради и жилища в страната.

Понятия и дефиниции

Жилищни сгради са постройките, които по първоначално изграждане или чрез преустрояване са предназначени за постоянно обитаване от едно или повече домакинства. В обхвата на наблюдението са включени обитаваните и необитаваните жилищни сгради, летните кухни (когато са самостоятелни постройки), общежитията, пансионите, манастирите и домовете за стари хора, в които живеят колективни домакинства.

Стоманобетонни сгради са тези, на които носещият скелет и подовите конструкции са изградени от стоманобетон, а стените са от панели, тухлена зидария или други материали.

Масивни сгради са тези, на които носещите стени са от тухлена и каменна зидария, а поясите, гредите и подовата конструкция са изградени от стоманобетон, но нямат стоманобетонни колони. Към масивните сгради спадат тези, на които само подовите елементи са сглобяеми.

В групата "други сгради" са включени построените от камък, кирпич (сурови тухли), дърво и други материали.

Жилището е обособено и самостоятелно от гледна точка на конструкцията място, което по първоначално изграждане или след преустрояване е пригодено за живеене, състои се от едно или няколко помещения (жилищни или спомагателни) и има един или повече самостоятелни изхода на общодостъпна част (стълбище, двор или направо на улицата), независимо от това дали има изградена кухня.

Жилище е и всяко единично помещение (стая), което не е свързано с други помещения, има самостоятелен изход на общодостъпна част (стълбище, двор или направо на улицата) и служи едновременно за кухня и за живеене или само за живеене.

В броя на жилищата са включени обитаваните и необитаваните годни за живеене жилища: общежития; пансиони; манастири; домове за стари хора, в които живеят колективни домакинства: летни кухни, когато са отделни самостоятелни постройки, и жилища в нежилищни сгради (административни, стопански и други като училища, болници, хотели и казарми), в които постоянно живеят домакинства.

Жилище, разположено на два или три етажа в една жилищна сграда, в което живее едно домакинство, се приема за едно жилище. Ако в такава сграда на всеки етаж живее отделно домакинство, всеки етаж се приема за отделно жилище.

В сградите от хотелски тип (коридорна система) стаите, в които живеят отделни домакинства, се приемат за самостоятелни жилища. В сгради, в които живеят колективни домакинства (пансиони, специализирани домове, манастири, затвори и др.), всички стаи, в които са настанени лица, влизащи в състава на колективното домакинство, и всички спомагателни помещения, ползвани от тези лица, образуват едно жилище.

При групиране на жилищата според броя на стаите за стаи са взети и холовете с директно осветление, без вестибюлите, кухните и стаите с площ, по-малка от 4 кв. метра.

В случаите, когато в жилището има две кухни или лятна кухня, втората кухня или лятната кухня се отнасят към броя на стаите.

В състава на жилищната площ се включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, ползвани стаи като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете.

В състава на спомагателната площ се включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ, по-малка от 4 кв.м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им. В състава на площта на кухните се включва площта само на кухните над 4 кв.м.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната, спомагателната и площта на кухните.

Жилищната площ на човек от населението е изчислена към броя на населението в края на годината.

Данните за жилищните сгради и жилищата в тях са получени на база административно-териториалното деление на страната към 31.12. на всяка година.

Статистическа единица

Обект на изследването са жилищните сгради и жилищата в страната.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - жилищата и жилищните сгради в страната.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2004-2016 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

брой; кв.м

Отчетен период

годишно

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Не се прилага.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за Жилищният фонд се публикува ежегодно: 5 месеца след изтичането на съответния отчетен период, на интернет сайта на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за жилищния фонд се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Жилищен фонд в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Районите, областите и общините в Р България.

Онлайн база данни

Подробни данни за жилищния фонд са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Жилищен фонд: http://www.nsi.bg/bg/node/3143

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Методология на изследването: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/HFund_2_Methodology.pdf

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Не се прилага.

Удовлетвореност на потребителите

Не се провежда изследване за удовлетвореност на потребителите.

Пълнота

Осигурена е висока степен на пълнота съгласно методологията.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Статистическата информация за Жилищният фонд се публикува годишно, 5 месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се изготвят на национално ниво.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на информация за Жилищния фонд са данните от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 година, както и статистическия формуляр „Карта за жилищна сграда”, с който се събират данните за новопостроените и съборени сгради и жилища през съответната отчетна година.

Честота на събиране на данни

годишно

Събиране на данни

Данните за Баланса на жилищния фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 година, като всяка година са добавяни данните за новопостроените и са изваждани данните за разрушените жилищни сгради и жилища през съответната година.

Валидиране на данни

Не се прилага.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Жилищен фонд - жилища, полезна площ
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Жилищен фонд - жилища, полезна площ
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически справочник 2017
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2015 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • Статистически справочник 2015
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2014 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2014 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2009 - 2013 година.

Страници